Alanlar ve Uygulamalar

Çalışma Alanları

Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Panik Bozukluğu, Panik Atağı, Agorafobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu
Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğu, Uyum Bozuklukları
Karşıt Olma, Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu
Eş / Partner ile ilişki güçlüğü, Ayrılma/Boşanma, Yas, Kötüye Kullanma ve İhmal
Bedensel Belirti Bozukluğu, Hastalık Kaygısı Bozukluğu
Antisosyal (Toplumdışı) Kişilik Bozukluğu, Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Narsisistik (Özsever) Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Takıntılı – Zorlantılı (Obsesif – Kompulsif) Kişilik Bozukluğu
Alkol Kullanım Bozukluğu, Kafein Yoksunluğu

Uygulanan Testler

Kliniğimizde uygulanan başlıca testler ve bu testler hakkında kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır. Her test / ölçek her danışana uygulanmamaktadır.

Size uygun değerlendirme için uygulanması gerekenleri ilk görüşmeden sonra uzmanımız önerecektir.

Yetişkinlerde kullanılan kişiliğin boyutlarını ve psikopatolojiyi objektif değerlendiren dünya çapında en yaygın olarak kullanılan psikometrik bir testtir.
Yetişkinlerde kullanılan yarı yapılandırılmış projektif bir testtir. Cümlelere verilen tepkiler tutum, inanç, motivasyon ve zihinsel durumları işaret etmektedir.
Nörolojik bir hastalık veya beyin zedelenmesi sonrası beynin hangi bölgelerinin zarar gördüğünü ve zararın boyutunu belirlemek amacıyla yapılan testlerdir.
Yetişkinler için dizayn edilmiş, bilişsel yeteneği ölçen sözel ve performans olmak üzere iki alt bölümden oluşmakta olan bir zeka testidir.
Yetişkinler için geliştirilmiş projektif bir testtir. Gösterilen belirsiz resimlere verilen tepkilerle danışanların altta yatan dürtü, motivasyon, tutum, endişe ve dış dünya ile olan bağlantılarını tanımlamayı amaçlamaktadır.
Depresif şikayetleri olan danışanlarda depresyonun şiddetini ölçme amacıyla kullanılan objektif bir ölçektir. İlk görüşme sonrası psikoterapiye başlamadan hangi şikayetlerin olduğunu ve bu şikayetlerin şiddetini belirleme amacıyla uygulanır. Psikoterapinin ortalarında hangi şikayetlerin devam ettiğini ve bunların şiddetini belirleme amacıyla terapistin uygun bulduğu sıklıkta uygulanabilir. Psikoterapiyi sonlandırmadan önce objektif bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilmektedir.
Kaygı / Endişe şikayetleri olan danışanlarda kaygının şiddetini ölçme amacıyla kullanılan objektif bir ölçektir. İlk görüşme sonrası psikoterapiye başlamadan hangi şikayetlerin olduğunu ve bu şikayetlerin şiddetini belirleme amacıyla uygulanır. Psikoterapinin ortalarında hangi şikayetlerin devam ettiğini ve bunların şiddetini belirleme amacıyla terapistin uygun bulduğu sıklıkta uygulanabilir. Psikoterapiyi sonlandırmadan önce objektif bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilmektedir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu ölçme amacıyla geliştirilmiş objektif bir ölçektir. Erişkin danışanlar için kullanılmaktadır.
Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.

Çerez Politikası

Size en iyi hizmeti sunabilmek ve reklam çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamızı kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz.