Yetişkinlerde Klinik İlk Görüşme Teknikleri

Eğitim Kapsamı

Eğitimin amacı, katılımcılara yetişkin temel klinik ilk görüşme becerileri kazandırmak, teknikleri, kullanılan testleri tanıtmak ve bu alanda temel bilgiler sağlamaktır.

İçerik

 • Psikoterapi nedir, ne değildir?
 • Psikoterapi ortamı nasıl olmalıdır?
 • Danışan bilgi formu, onam formu
 • Terapötik ilişki geliştirme yöntemleri
 • Dinleme, soru sorma ve teşvik yöntemleri
 • Empatinin önemi, aktarımı, paylaşma ilkeleri ve biçimleri
 • Detaylı anamnez alımı
 • Tanıya yönelik klinik görüşme, tedavi planı ve tedavi yaklaşımı
 • İlk görüşmede kullanılabilecek testlerin tanıtımı
 • Risk ve kriz durumlarının değerlendirilmesi ve müdahalesi
 • Etik konular
 • Role play (canlandırma) yöntemiyle ilk görüşme örneği
 • Katılımcılarla role play uygulaması
 • İlk görüşme örnek videoları ve tartışmaları

Etkinlikten Kareler