Depresyon Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Panik Bozukluğu, Panik Atağı, Agorafobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu

Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (Obsesif – Kompulsif Bozukluk)


Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar

Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğu, Uyum Bozuklukları

Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar

Bedensel Belirti Bozukluğu, Hastalık Kaygısı Bozukluğu

Kişilik Bozuklukları

Antisosyal (Toplumdışı) Kişilik Bozukluğu, Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Narsisistik (Özsever) Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Takıntılı – Zorlantılı (Obsesif – Kompulsif) Kişilik Bozukluğu

Beslenme ve Yeme Bozuklukları


Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

Alkol Kullanım Bozukluğu, Kafein Yoksunluğu

Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları

Karşıt Olma, Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu

İlişki Sorunları

Eş / Partner ile ilişki güçlüğü, Ayrılma/Boşanma, Yas, Kötüye Kullanma ve İhmal

Toplumsal Çevre ile İlişkili Diğer Sorunlar

İletişim Becerileri, Öfke ve Stres Denetimi